Skip to content

Informace

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ
Nadační fond pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku při 1. LF UK FN v Motole

 

Vás zve na:

Otologický kurz 2021

Datum: 27. 1. – 28. 1.  2021

Program:

teoretické přednášky, videoprezentace optimálních chirurgických postupů, bude-li to možné, pak i živé přenosy z operačních sálů, implantace na modelech

Předběžný program zde

Jazyk: čeština.

Akce bude probíhat v češtině a bude doplněna on-line vstupy významných zahraničních hostů, prof. Ronalda Penningse z Radbound University z Nijmegenu a prof. Neila Donnellyho z Cambridge University.

Vedoucí kurzu: doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

On-line účast mezinárodních hostů:

prof. Ronald Pennings – Radboud University, Nijmegen

prof. Neil Donelly – Cambridge University

Přednášející:
prim. MUDr. Jan Kluh
MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D.
MUDr. Jiří Skřivan, CSc.
MUDr. Jiří Lisý, Ph.D.

Adresa: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 (posluchárna ORL kliniky 1.LF UK, uzel B, patro: -1)

Registrační poplatek: 5000,- Kč

Poplatek zahrnuje:
účast na přednáškách, diskusích, občerstvení

Poplatek nezahrnuje:
Obědy: jídelna FN v Motole, platba v hotovosti u pokladny v jídelně
Ubytování: si zařizuje každý individuálně

Platební informace
Pro platby v CZK:

Příspěvek zaplaťte na účet č. 15641329/0800
název účtu: Nadační fond pro ORL
banka: Česká spořitelna
variabilní symbol: 27012021
zpráva pro příjemce: Vaše příjmení a jméno

Storno:

14 dnů před zahájením kurzu se vrací 100 % účastnického poplatku
7 dnů se vrací 50 % účastnického poplatku
6 dnů a méně bez náhrady

Registrace zde

Kapacita: 40 účastníků (kapacita může být omezena s ohledem na epidemiologickou situaci, o účasti pak bude rozhodovat pořadí přihlášení účastníků, včetně zaplaceného registračního poplatku)