Skip to content

Předběžný program – Otologický kurz 2021

Středa

27. ledna 2021

Čtvrtek

28. ledna 2021

09:00-10:45 Zahájení Live surgery
Anatomie spánkové kosti, lícního nervu Stapedoplastika
10:45-11:15 přestávka přestávka
11:15-13:00 Rozdělení otologických výkonů Sanace chronického zánětu
Operace zevního zvukovodu Kochleární implantace
Myringoplastika Výkony na bazi lební
13:00-14:00 oběd oběd
14:00-15:00 Tympanoplastika Aktivní středoušní / kostní implantáty