Skip to content

Změna programu – pozvání na Otologický kurz 2021

Vážení kolegové,

 

dovolte, abych vás pozval na Otologický kurz 2021, který připravujeme na 27. – 28. ledna 2021 na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole.

Průběh letošního roku je z mnoha ohledů zvláštní a bohužel dosavadní vývoj nám neumožňuje plánovat kurz ve stejném rozsahu, jako v minulých letech. Proto jsme se pro příští rok rozhodli pro změnu programu i délky trvání.

Náplň kurzu se bude skládat z teoretických přednášek, videoprezentací optimálních chirurgických postupů (bude-li to možné, pak i živých přenosů z operačních sálů) a implantací na modelech. Akce bude probíhat v češtině a bude doplněna on-line vstupy významných zahraničních hostů, prof. Ronalda Penningse z Radbound University z Nijmegenu a prof. Neila Donnellyho z Cambridge University.

Podrobné informace a přihlášení je možné na:  https://temporalbonecourse.cz/otologicky-kurz-2021/

Těšíme se na vaši účast

Za organizátory

 

Jan Bouček